Sproglig udvikling aug07

Tags

Relaterede artikler

Del dette

Sproglig udvikling

Nyt inspirationsmateriale til sproglig udvikling i fagene

Undervisningsministeriet har fået udarbejdet et inspirationsmateriale til sproglig udvikling i fagene.

Succes i skolen handler i høj grad om at kunne sproget i de forskellige fag. Det kræver, at læreren har fokus på sit fags sprog.

Undervisningsministeriet har sammen med VIA University College og University College Capital udarbejdet et inspirationsmateriale til, hvordan skolerne kan gå til arbejdet med det tværgående emne sproglig udvikling med fokus på at styrke de tosprogede elevers sproglige udvikling. Materialet består af en overordnet introduktion til sproglig udvikling rettet mod både lærere, ressourcepersoner, skoleledelser og forvaltninger samt 13 forskellige eksempler på undervisningsforløb målrettet faglærere i dansk, matematik, historie, idræt og natur/teknologi, der ønsker at arbejde med sproglig udvikling i deres fag.

Forløbene er beskrevet i detaljer, blandt andet med lærervejledning og forslag til lektionsplaner og konkrete aktiviteter, så lærerne kan lade sig inspirere.

Inspirationsmaterialet er offentliggjort og er  tilgængeligt på www.EMU.dk og via dette link: http://www.emu.dk/modul/sproglig-udvikling-i-fagundervisningen