Del dette

Ungdomsuddannelserne

Med initiativerne omkring den åbne skole kommer der igen øget fokus på Uddannelse og Job (UEA) blandt andet gennem revision af faghæfte 22. Det nye bliver også at få det, der foregår på de enkelte skoler, formaliseret og udbredt til alle skoler.

Edison og hele innovationstanken skal formaliseres og udvides så samarbejdet også inddrager ungdomsuddannelserne og deres elever.

Regeringen fremsætter forslag om at rykke vurderingen af elevens uddannelsesparathed fra 9. til 8. klasse og basere den på objektive kriterier. Parathedsvurderingen omfatter såvel faglige som social og personlige kompetencer.

De ekstra timer i udskolingen kan skolen bruge til at styrke elevernes uddannelsesparathed og kendskab til arbejdsmarkedet ved blandt andet at arbejde mere systematisk med det obligatoriske emne Uddannelse og Job (UEA)

Læs mere her

http://www.emu.dk/omraade/gsk/fag/uddannelse-og-job

Mål for indsatsen er:

  • Sikre et formaliseret samarbejde mellem grundskolerne, UU vejledningen og ungdomsuddannelserne.
  • Skal sikre eleverne viden om ungdomsuddannelserne, og hvad de forskellige ungdomsuddannelser kan føre til, samt at de opnår kompetencer til at foretage karrierevalg.
  • Lærerne og vejlederne skal udfordre eleverne på deres uddannelsesvalg, og de skal give dem et generelt samfundskendskab og en forståelse for arbejdsmarkedet.