Del dette

”Ny” sprogvurdering i børnehaveklassen

Kursusnr.: AB1623 – aflyst p.g.a. manglende tilmeldinger
Målgruppe: Børnehaveklasseledere og læsevejledere
Mål: At kunne anvende den ”nye” sprogvurdering i praksis.
Indhold:
  • Gennemgang af sprogvurdering og rapporter.
  • Hvilken forskel er der på den ”gamle” og den ”nye” sprogvurdering i børnehaveklassen?
Varighed: 3 timer
Dato: Udmeldes når sprogvurderingen er klar
Sted: Områdekontor Brørup
Undervisere: Udviklingskonsulent Kirsten Dalegaard
Kontaktperson: Kirsten Dalegaard – kd@vejen.dk
Bemærkninger: