Del dette

Dansk som andetsprog

Mål:

at give rum for sparring og erfaringsudveksling. Desuden vil der være aktuelle temaer på dagsordenen, som giver ny viden til målgruppen – en viden som skal ’arbejde videre’ på skolerne.

Deltagere i netværket er lærere og pædagoger, der har diplommodulet ’Andetsprogspædagogik’.

Der afholdes 4 årlige møder

Møderne vil blive afholdt på forskellige skoler efter nærmere aftale.

Eksempler på temaer, der kunne være på dagsordenen:

  • Hvad kan jeg forvente af en ny elev, der har gået et år i modtagelsesklasse?
  • Inspiration til den gode sprogstimulering
  • Materialer
  • Rammerne for undervisningen i supplerende dansk som andetsprog
  • Ønsker fra netværket

Mødedatoer:

Dato Tidspunkt Indhold Sted
25. august Kl. 15.00 – 17.00

Dagsorden

Referat

Områdekontor Brørup
8. september Kl. 14.00 – 17.00 Kick off digitaliseringsstrategien

Østerbyskolen

Tilmelding via skolens leder.

15. december Kl. 15.00 – 17.00

Dagsorden

Referat

Områdekontor Brørup
9. marts Kl. 15.00 – 17.00

Dagsorden 

Referat 

Områdekontor Brørup