Den åbne skole

Del dette

Den åbne skole

I Vejen Kommune har arbejdet med Den Åbne Skole været decentralt organiseret. Det vil sige, at det som udgangspunkt har været de enkelte folkeskolers opgave at etablere kontakt til og indgå samarbejder med aktører i lokalsamfundet. For at sætte endnu større fokus på arbejdet med Den Åbne Skole besluttede Skolelederne sammen med forvaltningen at søge undervisningsministeriets pulje til Den Åbne Skole.

Puljemidler

Vi var heldige at modtage midler fra undervisningsministeriets pulje til Den Åbne Skole. I Vejen Kommune har vi en veludbygget skoletjeneste som allerede er godt i gang med at udvikle spændende læringsforløb i samarbejde med lærerne og i tråd med intentionerne i skolereformen. Puljemidlerne giver mulighed for at sætte gang i flere samarbejdspartnere som eksempelvis foreningerne og virksomhederne.

Det er ikke det store beløb, vi har modtaget, men nok til at få startet et netværk op, så de gode erfaringer kan spredes og udfordringerne løses i en større gruppe. Dernæst er der et mindre beløb, så man kan aflønne frivillige i foreninger i forbindelse med opstart af indsatser.

Åbneskole_nyhedsbrev2

Ansøgning

Generelt om den åbne skole

Skabelon for aftale dokument mellem lærer og eksternt læringsmiljø

Artikel om eksterne_læringsmiljøer

Samarbejde med virksomheder (Udskoling/engelsk/naturfag)

 

Mødedatoer:

Dato Tidspunkt Dagsorden/referat Sted
2. maj  14.00-16.00
  • Velkomst og præsentation
  • Baggrund for Den Åbne Skole og sammenhæng med andre initiativer
  • Projektøkonomi
  • Mulighederne hos eksterne partnere
  • Spørgsmål og diskussion

Referat kick off-møde

 

 

 Områdekontoret Brørup, lokale M5