Del dette

IT-Vejledere

Mål

  • at udvikle og udveksle viden om den pædagogiske IT-vejledning og brug af digitale medier til læring på egne skoler. Desuden drøftes og udveksles erfaringer om de tekniske løsninger, som anvendes på skolerne.

Der afholdes 5 årlige møder, og det ene møde placeres samtidigt med PLC-netværket, så der er mulighed for fælles dagsordenspunkter for at styrke samarbejdet mellem de to netværk.

Mødedatoer:

Dato Tidspunkt Indhold Sted
1. september Kl. 15.00 – 17.00 Nørbølling Kursuscenter
8. september Kl. 14.00 – 17.00 Kick off digitaliseringsstrategien Østerbyskolen, tilmelding via skolens leder.
17. november Kl. 15.00 – 17.00 Nørbølling Kursuscenter
2. februar Kl. 15.00 – 17.00 Nørbølling Kursuscenter
20. april Kl. 15.00 – 17.00 Nørbølling Kursuscenter