Del dette

IT-Vejledere

Mål

  • at udvikle og udveksle viden om den pædagogiske IT-vejledning og brug af digitale medier til læring på egne skoler. Desuden drøftes og udveksles erfaringer om de tekniske løsninger, som anvendes på skolerne.

Der afholdes 5 årlige møder, og det ene møde placeres samtidigt med PLC-netværket, så der er mulighed for fælles dagsordenspunkter for at styrke samarbejdet mellem de to netværk.

Mødedatoer:

Dato Tidspunkt Indhold Sted
31. august Kl. 15.00 – 17.00 Nørbølling Kursuscenter
2. november Kl. 15.00 – 17.00 Nørbølling Kursuscenter.
11. januar Kl. 15.00 – 17.00 Grønvangskolen
1. marts Kl. 15.00 – 17.00 Nørbølling Kursuscenter
3. maj Kl. 15.00 – 17.00 Nørbølling Kursuscenter