Del dette

Læsevejledere

Mål:

  • at give læsevejlederne mulighed for videndeling, sparring og kompetenceudvikling i mødet mellem teori og praksis, så den enkelte læsevejleder kan inspirere og motivere lærerne i at understøtte elevernes skriftsproglige udvikling bedst muligt.

 Netværket vil i højere grad end tidligere bruge læsevejledernes skolekomkonference til gensidig sparring.

Der afholdes 3 møder i skoleåret 2016-2017.

Mødedatoer:

Dato Tidspunkt Indhold Sted
8. september Kl. 14.00 – 17.00 Kick off digitaliseringsstrategien Østerbyskolen
Tilmelding via skolens leder.
10. november Kl. 15.00 – 17.00 Referat læsevejledernetværk 10.11.2016 Nørbølling Kursuscenter, auditoriet
4. maj Kl. 15.00 – 17.00 Områdekontoret Brørup, M5

 

Derudover tilbydes to kurser i:

Årshjul for læsevejledere i Vejen Kommune

Vejen Kommunes strategi for undervisning af elever med dyslektiske vanskeligheder