Del dette

Læsevejledere

Mål:

  • at give læsevejlederne mulighed for videndeling, sparring og kompetenceudvikling i mødet mellem teori og praksis, så den enkelte læsevejleder kan inspirere og motivere lærerne i at understøtte elevernes skriftsproglige udvikling bedst muligt.

 Netværket vil i højere grad end tidligere bruge læsevejledernes skolekomkonference til gensidig sparring.

Der afholdes 3 møder i skoleåret 2016-2017.

Mødedatoer:

Dato Tidspunkt Indhold Sted
31. august Kl. 15.00 – 17.00 Nørbølling Kursuscenter
9. november Kl. 15.00 – 17.00 Nørbølling Kursuscenter
1. februar Kl. 15.00 – 17.00 Grønvangskolen
3. maj Kl. 15.00 – 17.00 Områdekontoret Brørup, M5

 

Derudover tilbydes to kurser i:

Årshjul for læsevejledere i Vejen Kommune

Vejen Kommunes strategi for undervisning af elever med dyslektiske vanskeligheder