Matematik

Del dette

Matematik

Mål:

  • At inspirere hinanden til arbejdet med matematik
  • At komme med input til en kommunal strategi
  • At arbejde med progression i matematik
  • At arbejde med mål og vurdering i forhold til matematik, herunder den undersøgende matematikundervisning

Det er vigtigt at skolerne/netværkspersonerne melder navn og mailadresse ind på den person, der skal deltage i netværksmøderne. Det er en fordel, hvis den person der deltager i matematiknetværket også er fungerer som matematikvejleder på skolen.
Møderne anvendes til gensidig inspiration. Jeg har til de fleste af møderne foreslået en overskrift, men vigtigst er at møderne bliver givtige for alle, så input til dagsorden ønskes løbende.

Mødedatoer:

Dato Tidspunkt Indhold Sted
31. august  15.00-17.00

Netværk – hvorfor

Matematikstrategi/løft

Nørbølling
2. november 15.00 -17.00 Nørbølling Kursuscenter
7. juni 15.00 -15.00 Nørbølling Kursuscenter