Naturfag

Del dette

Naturfag

Naturfagsnetværk

Mål:

  • At inspirere hinanden til arbejdet med matematik
  • At komme med input til en kommunal strategi i forhold til arbejdet med matematikvanskeligheder.
  • At arbejde med progression i matematik

Det er vigtigt at skolerne/netværkspersonerne melder navn og mailadresse ind på den person, der skal deltage i netværksmøderne.
Møderne anvendes til gensidig inspiration. Jeg har til de fleste af møderne foreslået en overskrift, men vigtigst er at møderne bliver givtige for alle, så input til dagsorden ønskes løbende.

Dato Tidspunkt Sted Dagsorden Referat
7. september 15.00 – 17.00 Nørbølling  

  1. Netværk hvorfor og hvordan
  2. Input fra skolerne (Hvad går godt, hvordan arbejder vi med Vurdering for læring)
  3. Nyt fra Astra
  4. Nyt fra kommunen
  5. Ønsker til næste netværksmøde
30. november 15.00 – 17.00 Nørbølling
1. marts 15.00 – 17.00 Nørbølling