Del dette

Sprogvejledere

Mål og kriterier for sprogvejledernetværket i Vejen Kommune

 1. Målet for sprogvejledernetværket er at give sprogvejlederne mulighed for videndeling, sparring og kompetenceudvikling med henblik på at kunne vejlede i sprogpædagogisk praksis:

Kriterier:

 • Ledelsen prioriterer tid til sprogarbejde, forberedelse samt deltagelse i kurser og konferencer
 • Ledelsen informeres via referater fra netværksmøderne
 • Netværket er med til at holde gejsten hos sprogvejlederne
 • Vi udvikler os og inspirerer hinanden via temaer f.eks. om sprogvurderinger
 • Vi videndeler via artikler, bøger, apps mv
 • Sprogvejledernetværksgruppe – evt. Facebook

 

 1. Netværket medvirker til, at kollegaer oplever øget bevidsthed om og ejerskab til det generelle sprogarbejde:

Kriterier:

 • Sprog er et fast punkt på personalemøder
 • Sprogaktiviteter organiseres og struktureres
 • Årshjul med sprogarbejde udarbejdes
 • Der arbejdes med de gode sproghistorier

 

 1. Netværket medvirker til at gøre en forskel, så andelen af børn i generel indsats i sprogvurderingen øges år for år:

Kriterier:

 • Vi har fokus på sprog i dagligdagen
 • Eksterne samarbejdspartnere kender sprogvejlederne i de respektive områder
 • Vi anvender fælles handleplan i hele kommunen
 • Vi kvalificerer forældresamarbejde om sprog

 

Datoer for de kommende netværksmøder:

Dagsordner og referater gøres tilgængelige under de enkelte møder

Skoleåret 2017/18

Fredag d. 8.9.2017 kl. 9.-11, Nørbølling Kursuscenter

Referat sprogvejledernetværk 08.09.17

Torsdag d. 9.11.2017 kl. 15.00 – 17.00 Nørbølling Kursuscenter

Fredag d. 16.3.2018 kl. 09.00 – 11-00 Nørbølling Kursuscenter

Fredag d. 1.6.2018 kl. 09.00 – 11.00 Nørbølling Kursuscenter

Skoleåret 2016-17

Fredag d. 16.6.2017 kl. 9-11 i Brørup M5

Fredag d. 10.3.2017 kl. 9-11 i Brørup M5

Fredag d. 9.12.2016 kl. 9-11 i Brørup M5

Fredag d. 9.9.2016 kl. 9-11 i Brørup M5

Tordag d. 8.9.2016 Alle ressourcepersoner inviteres til et fælles kick-off af digitaliseringsstrategien

Skema – Handleplan for sprogindsats-aktiv

Skema – Handleplan for sprogindsats tosproget-aktiv

Skema – Handleplan for sprogindsats i gruppe-aktiv