Psykologenheden

Del dette

Psykologenheden

Om psykologenheden

Psykologenhedens opgave er at støtte op omkring børn og unges læring, udvikling og trivsel. Vi ønsker at være en faglig stærk samarbejdspartner, som gennem et psykologfagligt afsæt og i dialog med de voksne omkring barnet, kan støtte op om at skabe de bedst mulige rammer for det enkelte barn og unge.

Vi arbejder ud fra tre forskellige tilgange:

  • den forebyggende
  • den foregribende
  • den indgribende

Vi ønsker at blive inddraget så tidligt i forløbet som muligt, dvs. gennem den forebyggende eller foregribende indsats.

Den forebyggende indsats kan gives som åben anonym rådgivning til forældre eller professionelle, faglig sparring, som oplæg, undervisnings- og eller procesforløb, etc.

Den foregribende indsats er et led i den reviderede zig-zag model, hvor man allerede i step to inddrager Psykologenheden, sammen med andre relevante aktører, i et konsultativt forløb. Det konsultative forløb kan indeholde arbejdsmøder, supervision, gruppeforløb, klasserumsobservation, faglig sparring, afgrænsede samtaleforløb, etc. og retter sig mod individ, gruppe og/eller organisation. Det konsultative forløb går altid forud for en eventuel senere indstilling.

Den indgribende indsats finder sted i de tilfælde, hvor det konsultative forløb har afdækket en problemstilling, som efterlader et behov for yderligere udredning, eventuel med henblik på inddragelse af andre myndigheder og/eller i forbindelse med foranstaltninger.

Læs mere om de enkeltes arbejdsområder her:

Åben rådgivning

Nussa

Skilsmisse

Cool Kids 

Ungepsykolog

Sorg og Krise

Kurser og oplæg

Dokumenter