Del dette

Cool Kids og Chilled

Cool Kids og Chilled er Vejen Kommunes tilbud til børn og unge, som er præget af usikkerhed, bekymringer eller angst i en sådan grad, at det påvirker barnets eller den unges hverdag. Forløbet, som er gruppebaseret, består af 10 sessioner à to timer. Grupperne sammensættes af 5-6 børn eller unge indenfor samme aldersgruppe. Et vigtigt element i forløbet er at én eller begge forældre deltager aktivt.

Du/I kan nederst på denne side hente Vejen Kommunes egen folder om Cool Kids eller folderen om Chilled. Her kan du/I også læse noget mere om, hvordan man visiteres til en plads i forløbet, hvem man skal kontakte, hvilke oplysninger vi har brug for, etc. Ønsker du/I at læse mere om Cool Kids og Chilled, oprindelsen og baggrunden for programmet, kan du/I finde flere oplysninger her.

Kommende Cool Kids forløb ligger torsdage fra 16.00-18.00 med opstart d. 21.september 2017 på Områdekontor Brørup, Stadionvej 15, 6650 Brørup.

Kommende Chilled forløb ligger tirsdage fra 16.00-18.00 med opstart d.19.september 2017 på Områdekontor Brørup, Stadionvej, 6650 Brørup

I 2018 startes nye hold op:

Cool Kids forløb på torsdage fra 16.00-18.00 med opstart d.1.marts 2018

Chilled forløb på torsdage fra 16.00-18.00 med opstart d.27.februar 2018

Cool Kids – folder

Chilled folder