Del dette

Børn og Baby i balance

Baby i Balance er startet op primo 2016

Projektet er en udløber af Børn i Balance (se herunder) og har bl.a. fokus på kompetenceudvikling af dagplejepædagoger og pædagoger i vuggestuer i forhold til opsporing af børn med motoriske vanskeligheder. Læs projektindstillingen her

Læs mere om Børn i Balance her:

Projektet strakte sig over 2 år fra d. 01-10-2012 til 31-12-2014.

Projektansvarlig, underviser osv.: Claus Frost, Børnefysioterapeut og projektmedarbejder i Vejen Kommune.

Det er et tværsektorielt projekt, som er forankret i Sundhedsafdelingen men leveres i Dagtilbud og skole afdelingen

Grundlaget for at søge midler til projektet.

—  Undersøgelse af motorik i indskolingen foretaget af Statens institut for folkesundhed

—  Resultat af Vejen kommunes indskolings-undersøgelse

—  Fremtidens dagtilbud

Og at undersøgelse af motorik i vejen Kommune viste:

—  Sundhedsplejerskernes indskolingsundersøgelse 2010/11 i Vejen kommune viste at  21 % har anmærkninger på motorikken. 10 % i let grad (problemer med 1 øvelse). 11% i moderat til svær grad (problemer med 2 øvelser eller derover).

Formål med projektet:

– At børn styrker deres motoriske udvikling inden skolestart

– At dagtilbuddene (efter endt projektperiode) råder over medarbejdere med specialist kompetencer, som har ansvaret for at sætte fokus på motorik i dagtilbuddets dagligdag.

– At disse frontløbere er i stand til at opdage og sætte tiltag i gang for børn med motoriske vanskeligheder, og at de kan rådgive forældre og kolleger.

Projektets opbygning og indhold:

–  Undervisning af motorik-ressource personer i dagtilbuddene, så disse får bedre grundlag for en reflekteret og didaktisk indsats ift. børns motoriske udvikling. (mindst 1 deltager fra hvert område)

– Information og inspiration til øvrige medarbejdere og ledelse  om motorikkens betydning og motorisk læring

– Fremtidig forankring igennem et netværk for ressource personer.

– Forældrearrangementer med fokus på motorik

– Inspirationsmateriale til forældre