Del dette

Rusa

RUSA – generel præsentation 

”RUSA”  (RUllende  Skolestart og Aldersblandet undervisning) er en betegnelse, der knyttes til de skoler i vejen kommune, der har indført rullende skolestart og aldersblandet undervisning. I de underliggende mapper, kan man dels finde inspirationsmateriale til arbejdet med indsatsen i praksis dels nogle faktaoplysninger omkring indsatsen i Vejen kommune.

FAKTA

INSPIRATION

 

Kontaktperson fra forvaltningen: Henriette Vendelbo Eriksen, hve@vejenkom.dk, 29671514